huiswerkthuis.nl

030 - 227 00 60

De screening

Voordat wij een leerling in de begeleiding opnemen gaan we eerst een aantal uren met de leerling in gesprek. De screening stelt ons in de gelegenheid om onze begeleiding volledig af te stemmen op wat de leerling nodig heeft.

Wat doen we tijdens een screening?

Bij een screening of uitgebreide inventarisatie kijken we naar een aantal zaken die het kind bij de studie kunnen beïnvloeden. We stellen vragen.

  • Welke achterstanden zijn er?
  • Op welke wijze studeert de leerling?
  • Hoe is de kennis opgeslagen?
  • Hoe wordt de kennis gereproduceerd?
  • Past de leerling zijn kennis ook echt toe?
  • Hoe is het gesteld met de concentratie?
  • Zijn er omgevingsfactoren die de studie beïnvloeden?
  • Zijn er specifieke omstandigheden zoals dyslexie, ADHD etc.?

Haalbaarheidsanalyse

Onderdeel van de screening is het opstellen van een haalbaarheidsanalyse. Deze houdt in dat in geval de aanmelding specifiek op overgang van de leerling is gericht er moet worden bezien of het resultaat ook werkelijk behaald kan worden. Om het duidelijker te maken: als een ouder zijn kind in april aanmeldt met de vraag om het kind in een tijdsbestek van drie maanden richting overgang te begeleiden dan is het opstellen van een haalbaarheidsanalyse het eerste waar mee wordt begonnen.

Plan van Aanpak

Aan de hand van de haalbaarheidsanalyse en de vakinhoudelijke toetsing wordt een Plan van Aanpak opgesteld. In dit Plan van Aanpak noteren we wat we precies willen gaan doen en hoe. Dit Plan van Aanpak wordt ook naar ouders gecommuniceerd. Gedurende de huiswerkbegeleiding pakken we telkens weer het Plan van Aanpak erbij. We evalueren en herzien en communiceren dit periodiek naar de ouders, zodat zij ook van de voortgang op de hoogte zijn.

Huiswerkthuis geeft huiswerkbegeleiding en bijles door heel Nederland. We doen dat via het internet.

MEER INFORMATIE?

Vul hiernaast je gegevens in en je vraag. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.