huiswerkthuis.nl

030 - 227 00 60

We geven persoonlijke huiswerkbegeleiding aan jouw kind. We leveren samenwerkend maatwerk.

Screenen

Iedere leerling is anders. Niemand werkt op dezelfde manier en niemand heeft dezelfde achterstanden. Dat is de reden waarom we iedere leerling eerst screenen voor we met het huiswerkbegeleiding gaan starten. Screenen houdt in dat we tijdens een stevig onderzoek de situatie van je kind gaan bekijken. Lees hier meer over screening.

Aandachtspunten

Waar letten we op bij screening?

  • Wat is de kennis van de leerling op dit moment?
  • Waar is de klas op dit moment?
  • Is er sprake van een achterstand?
  • Zijn er op kort termijn toetsen? Zo ja, waar gaan deze toetsen over?

Persoonlijke situatie

De persoonlijke situatie van de leerling is ook van belang. Heeft hij of zij al een jaar opnieuw moeten doen? Zijn er opvallende zaken als het gaat om het gedrag dan de leerling? Hoe gemotiveerd is hij of zij? Zijn er in de gezinssituatie of schoolsituatie elementen die wij moeten meenemen in de manier waarop wij de begeleiding vormgeven?

Plan van aanpak

Dit alles bij elkaar levert belangrijke antwoorden op. Daardoor is het voor ons mogelijk in korte tijd stappen te maken en je kind weer snel naar het klassen niveau terug te brengen. Na de screening kijken we intern naar de resultaten en aan de hand daarvan stellen we een plan van aanpak op. Nadat we lange en korte termijn doelen hebben vastgesteld gaan we zo snel mogelijk aan de slag met je kind.

Je kind aanmelden

Binnen een paar dagen je kind aan de slag krijgen? Meld je dan direct online aan.

Achterstanden

Als het gaat om maatwerk, spelen achterstanden een grote rol. Het is een veel voorkomend fenomeen in de tweede helft van het jaar. Huiswerkthuis begeleidt leerlingen met achterstanden vakkundig naar een overgang aan het eind van het schooljaar. We hebben daar verschillende methodes voor, afhankelijk van elke situatie.

Begeleiding plus

Sommige leerlingen zijn gebaat bij het structureel achter de broek zitten bij het maken van hun huiswerk. Ze kunnen het wel, maar hebben het afgelopen half jaar niets uitgevoerd. Nu moeten ze aan de slag. Hun huiswerk dagelijks maken en grondig voor hun toetsen leren. Voor deze leerlingen geven we Begeleiding Plus. Je kind komt elke dag bij Huiswerkthuis en is zo’n 2 a 3 uur online. Voortdurend checken we of je kind bezig is. Maakt hij of zij het huiswerk? Wordt er wel echt geleerd voor die toets? We controleren al het huiswerk. Natuurlijk is dit geen leuke methode, maar bij sommige leerlingen is dit nodig om het beste eruit te halen. Deze vorm van begeleiding passen we ook vaak toe bij leerlingen die moeilijk met zelfstandigheid en structuur kunnen omgaan of bij leerlingen met motivatieproblemen. Een paar maanden door de zure appel heen bijten levert wel de noodzakelijke voldoendes op het eindrapport.

Lees meer

Bijles

Een tweede middel is de bijles is voor zwakke vakken. Met onze online bijlessen leveren we geen confectie maar maatwerk. We kijken met welke stof de leerling bezig is, we gaan samen met je kind werken aan de lesstof, we geven antwoord op alle vragen die de leerling heeft, we werken samen met de leerling toe naar een goede toets voorbereiding, bijlessen plannen we in nauwe samenwerking met de huiswerkbegeleiders die de planning van je kind bijhouden. Zo zorgen we dat we efficiënt bezig zijn. Is er een toets voor een zwak vak, dan zorgen we dat we ruim voor de toets een aantal extra bijlessen inplannen. Merken we dat er een grote achterstand is, dan gebeurt het vaak dat we structureel extra online bijlessen inplannen gedurende de komende 2 a 3 maanden.