huiswerkthuis.nl

030 - 227 00 60

Proefperiode afspreken?

vr, 5 februari 2016
zomer eerste toetsen huiswerkbegeleiding

Laatst kreeg ik deze mail:

Beste heer Meiners,

Ik zou nog even willen weten of er een mogelijkheid is voor een proefmaand of is er een bepaalde periode om dit te proberen? Wij willen dan nl. graag een afspraak maken voor een screening van mijn dochter Claudia.

Ik hoor het graag van u.

Mvg Mevr. C.K.

Hieronder mijn antwoord:

Geachte mevrouw K.,

In uw mail vraagt u of er een mogelijkheid is voor een proefmaand. Ja, die mogelijkheid is er.

Allereerst geef ik u aan wat mensen van de eerste maand(en) mogen verwachten:

Wennen

Gedurende de eerste maand doorlopen de leerlingen een gewenningsprocedure. Ze worden op een andere manier aan het werk gezet dan ze voorheen gewend waren. Daarnaast zijn in veel gevallen de resultaten reden voor aanmelding. Het kennisniveau is daardoor vaak niet op gewenst (klas)niveau. In die eerste maand (eigenlijk eerste acht weken, daarover later) moet er daarom een inhaalslag worden gedaan om die kennis weer in de richting van het klas niveau te krijgen.

Cultuurschok

Vanwege het feit dat de eerste maand bij de leerling een soort cultuurschok oplevert én vanwege het feit dat de inspanningen gedurende die eerste periode onevenredig hoog (moeten) zijn, ervaren de meeste leerlingen de eerste weken als "behoorlijk wennen" en in sommige gevallen zelfs als "erg zwaar".

Als de eerste maand dus bedoeld is om te kijken of uw dochter enthousiast gaat worden over huiswerkbegeleiding, dan is mijn eerste opmerking, dat het met dat enthousiasme meestal wat tegenvalt. Ik zeg zelfs vaak tegen de ouders dat ze in die eerste weken behoorlijk wat oppositie van hun kind mogen verwachten. Het advies wat ik daarbij gekscherend (maar wel serieus) geef is: "als je kind loopt te klagen, doe dan je vingers in je oren en zing even een liedje"

Dat advies geeft, denk ik, goed aan, dat de leerlingen de eerste weken in het begin niet snel als een verlichting ervaren. Ik zeg daar bij: en dat is maar goed ook, want dat is ook de bedoeling.

De eerste acht weken zijn cruciaal in de huiswerkbegeleiding. De leerlingen doorlopen dus die omslag in werkmethode en werkhouding én ze doorlopen het proces van het wegwerken van de ergste achterstanden.

Begeleidersparadox

Daarom blijven de schoolresultaten in de eerste weken meestal onder gehoopt niveau. Sterker nog: in de eerste weken maken de ouders kennis met wat wij "de begeleidersparadox"noemen. Daarmee bedoelen wij het fenomeen dat, als je na een week of zes de eerste tussenbalans opmaakt, je meestal géén stijging van resultaten ziet, ja, zelfs bij sommige vakken een kleine daling kunt zien.

De oorzaak: de twee factoren die ik hiervoor beschreef. De begeleiding moet zich de eerste weken nog "zetten". De leerling moet wennen én de achterstanden die eerst voor een daling in schoolresultaten zorgden moeten nog door een soort na-ijl effect heen. Bij huiswerkbegeleiding is nooit sprake van het omzetten van een knop waarbij vijven plots zessen worden: er ligt al een gemiddelde over de eerste zes schoolmaanden op tafel, en dat gemiddelde zet je niet meteen om in een significante verbetering in resultaten.

Resultaten?

Wat kan je na één maand meten? Nog niet gek veel. Het enige wat je (na verloop van die eerste weken) zult kunnen zien is dat je kind langzaam aan aan de begeleiding aan het wennen is. Resultaten zullen zeker nog niet echt zichtbaar worden. Wellicht hier en daar een kleine uitschieter, maar die kan zelfs negatief zijn. Na twee maanden zal de situatie meestal al een wijziging aangeven. Het gedrag, de werkhouding (en het verzet) zullen zichtbaar veranderd zijn. De resultaten zullen langzaam maar zeker een wijziging vertonen. De negatieve trend zal dan tot staan zijn gebracht, hier en daar is wat voorzichtig herstel zichtbaar.

De eerste twee maanden noemen wij de maanden waarin wij verdere schade aan de schoolresultaten proberen te beperken. De maanden daarna zijn bedoeld om de resultaten te oogsten.

Twee opties

U kunt dus, wat mij betreft, een keuze maken uit twee opties: De eerste is de optie om de begeleiding voor slechts één maand in te starten: na één maand neemt u uw besluit. Wat mij betreft kan dat. Ik heb u hiervoor (hopelijk) helder gemaakt wat u na één maand mag en kan verwachten. De tweede optie is om de begeleiding voor twee maanden in te starten: na die periode neemt u uw besluit. Mijn persoonlijke mening is dat dit de beste optie is. Er zal dan enig resultaat zichtbaar zijn en uw dochter zal dan een goede mening kunnen geven over haar gevoel dat ze er bij heeft. Ik spreek over "gevoel" en nog niet over zicht op grote verbetering van de resultaten. Die vervelende begeleidersparadox kan namelijk dan nog steeds roet in het eten gooien. Voor welke optie u kiest: bespreek deze niet met uw dochter. U zult niet de eerste zijn die dan meemaakt dat een kind zich op die "einddatum" focust en zelf dan al een soort besluit heeft genomen, dat het daarna afgelopen moet zijn.

Beoordelingscriteria

Ik hoop u hiermee een aantal beoordelingscriteria te hebben aangereikt op basis waarvan u uw keuze kunt maken. Laat duidelijk zijn: de keuze is aan u. Als u een aanmelding wilt doen voor één maand, dan kan dat. Doet u een aanmelding voor twee maanden, dan is dat ook prima. Mocht u na ommekomst van één van beide periodes besluiten om de begeleiding voort te zetten, dan geldt na die periode een opzegtermijn van één kalendermaand.

Als u nog vragen hebt, bel mij gerust.

Vriendelijke groet,

Herman Meiners

NAAR OVERZICHT

Inschrijven voor huiswerkbegeleiding?

Klik hier